Versie 20241503

Huishoudelijk reglement en etiquette

Zoals het past binnen iedere club of vereniging zijn een aantal afspraken noodzakelijk voor de goede werking en verstandhouding.

 

 1. Algemeen
  1. Respect, eerbied, vertrouwen en Fair-Play zijn de belangrijkste waarden binnen en buiten onze club. Deze waarden worden uitgedragen door ieder lid.
  2. Bij loting voor wedstrijden, melee, … is discussie uitgesloten. Deelname aan een vrije loting is echter geen verplichting.
  3. Defecten of accidenten worden gemeld aan een bestuurslid.
  4. Jaarlijks is er minimum één OPEN vergadering voor alle leden.
 2. Terreinen
  1. Terreinen dienen voor en na het spel beneveld te worden om stofverspreiding tegen te gaan.
  2. Na de laatste wedstrijd worden de terreinen ge-effend en gerakeld. Iedere ploeg is verantwoordelijk voor zijn bespeeld veld.
 3. Bar
  1. Dranken worden enkel toegelaten aan de bar of tafels in cafetariagedeelte.
  2. Buiten zijn dranken enkel toegelaten op het terras onder de luifel. 
   Op de banken tussen de terreinen worden geen dranken toegelaten.
  3. Dranken worden afgehaald aan de bar. Er is geen bediening. Leeggoed wordt teruggebracht naar de bar.
  4. De barmedewerker van dienst geeft aan wanneer de laatste consumptie kan geschonken worden.
  5. Enkel de barmedewerkers van dienst hebben toegang tot frigo’s en bar.
 4. Zaal
  1. De aangeduide eindverantwoordelijke zorgt ervoor dat de Bolledroom steeds achtergelaten wordt in een nette toestand. Bar opgeruimd – Vuilzakken leeg – alle afval verwijderen – frigodeuren open. Sanitair reiningen met water en dweil. Vuilzakken ledigen. Tafels en stoelen op hun plaatst. Zaal vegen. Iedere aanwezige speler wordt verzocht hier aan mee te werken. Dieren zijn niet toegestaan in de zaal.
 5. Op de speelvelden
  1. is het verplicht gesloten schoenen te dragen omwille van de verzekering en de voorschriften van de PFV. Sandalen of open schoenen zijn niet toegelaten.
 6. Rokers
  1. Rokers gebruiken de asbakken buiten onder het afdak.
 7. Ideeënbus
  1. Ieder lid kan ten allen tijde suggesties, ideeën, opmerkingen, bemerkingen deponeren in de ideeënbus, of bij een lid van het bestuur.
 8. Inbreuken
  1. Bij inbreuken op deze afspraken volgt een verwittiging vanwege het bestuur. Een herhaling wordt kenbaar gemaakt met een schrijven. Een volgende herhaling komt voor op de raad van Beheer en kan tot ontslag leiden.