Je bent van harte welkom.

Weet echter dat er voorlopig een ledenstop is.

Zowieso kom je een aantal keer proeven van de sfeer vooraleer je aansluit.

Van zodra er terug plaats vrijkomt word je verwittigd door onze voorzitter dat je kan aansluiten als nieuw lid.

 Je kan zowel recreatief als competief petanque spelen.

  • Spelers die reeds aangesloten zijn bij andere clubs kunnen zich aansluiten als bijlid

Een sportseizoen/aansluiting start op 1 mei van het huidig jaar en loopt tot en met 30 april van het volgend jaar. 

Lidgeld 2024-2025

 

Betaling Voor 15/04/24

 

Betaling NA 15/4/24

 

Jeugd, Recreant en bij-lid 25€ 30€
Competitie 50€ 55€

* Dit is inclusief de federatiebijdrage 

 Mogen wij U vriendelijk vragen uw lidgeld over te schrijven op rekeningnr BE57 7512 0654 1635

 van PC Koksijde met de vermelding “Lidgeld + naam + voornaam+ recreant of competitie”. 

 

Nieuwe leden die aansluiten na 1 feb 2025 zijn aangesloten voor huidig + volgend seizoen en betalen 25 € of 50 €

voor nieuw lid : Download hier de Aansluitingsfiche en geef af aan een bestuurslid of aan de bar.

Voor hernieuwen lidgeld : download hier het vernieuwingsformulier

 

INFO TRANSFER

VRIJHEIDSAANVRAAG


  • Hiervoor krijg je een licentie geldig in binnen- en buitenland (competitie).
  • Ben je verzekerd. Ook de weg naar en van.
  • Maak je gebruik van alle accommodatie
  • Kan je trainingen, initiatie, ...  volgen
  • Krijg je nog korting op alle club-activiteiten.
  • Kan je deelnemen aan wedstrijden, competitie, club-activiteiten, ...
  • ...

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSED

Uitzonderlijke tijdelijke maatregeling wegens corona

 

Wij willen u  meegeven dat onze club tot nader order GEEN nieuwe bijleden aanvaardt, of met andere woorden, personen die lid zijn in een andere (gesloten) club

kunnen bij ons NIET inschrijven.

Dit om te vermijden dat we een toevloed zouden binnen krijgen die uiteindelijk onze eigen spelers zou verhinderen te spelen, gezien de beperkte capaciteit.

Volledig nieuwe spelers (die dus geen lid zijn van een andere club) blijven wel welkom.

 

 

 

Normale situatie: