Beste pétanquers, 
 
Zoals we al eerder aangaven hebben een aantal leden gevraagd of we de (weggevallen) donderdag namiddagen zouden kunnen gebruiken om trainingen te houden met vaste doubletten.
 
Het bestuur heeft dit besproken en is bereid dit te organiseren, zij het wel volgens de volgende modaliteiten:
 
1. De “vaste doubletten” zijn geldig voor de namiddag zelf. Men kan dus de ganse namiddag met dezelfde partner spelen, maar even goed de week nadien met iemand anders.
    Men schrijft per doublet in bij de wedstrijdleider voor 1400 Hr (voor de eerste ronde).
 
2. ALLE clubleden (maar ook enkel de leden van PC Koksijde) kunnen hier vrij aan deelnemen.
 
3. Alle regels die normaal in de club gelden zijn uiteraard ook op donderdagnamiddag van toepassing. Dat betekent ondermeer dat men bereid is om tegen iedereen te spelen 
    en dat men alle regels van fairplay en beleefdheid respecteert. Het bestuur zal hier streng op toezien.
    Uiteraard blijven ook alle coronamaatregelen zoals in een vorige nieuwsbrief aangekondigd van toepassing op donderdagnamiddag.
 
4. Gerard is bereid om op te treden als wedstrijdleider en Rietje zal de bar bedienen. Chris zal Gerard assisteren en zal ook toezien op het klaar zetten en opkuisen van de zaal,
    het rakelen van de terreinen, het onderhoud van het sanitair enz…
 
5. Om te beginnen spelen we TWEE donderdagnamiddagen per maand en wel op volgende dagen:
 
           15 en 22 oktober
            5 en 19 november
           3 en 17  december
            7 en 21 januari
            4 en 18 februari
 
In december zal het bestuur een evaluatie doen van de eerste maanden met name op vlak van deelname, fairplay, bereidheid om deel te nemen aan het onderhoud enz…
Op dat moment zal het bestuur beslissen of het systeem al dan niet in voege blijft.
 
Hopelijk kunnen we als club hiermee jullie pétanqueplezier nog wat ruimer maken. We wensen jullie alvast “goei match”.